Tečaj

NAJNOVIJI TEČAJEVI


Satovi slikanja za djecu, mlade i odrasle.

Program pripreme crtanja za upis u srednje škole.

Program za pripremu ispita za Akademiju likovnih umjetnosti.

Intenzivan program pripreme za upis u srednje škole i Akademiju likovne umjetnosti u Svibnju i Lipnju.

Više informacija na mob: 091 7853 301