Kontakt
Akademska slikarica Jessy Baek

Telefon - 00385-1-2301224
Mobitel - 00385-917853301
Mail- jessybaek@gmail.com

Adresa – Bukovačka cesta 159 Zagreb
10 000 Croatia